photo494605419196557466-620x413

اولین گردهمایی بزرگان کسب و کار اینترنتی+فیلم

اولین گردهمایی بزرگان کسب و کار اینترنتی ایران در ۲۶ آذر ۹۴ توسط کنسرسیوم کسب و کارهای اینترنتی ایران در سالن همایش کتابخانه ملی با حضور بزرگان کسب و کارهای اینترنتی برگزار شد.

 

قسمت هایی از این گردهمایی را مشاهده نمایید تا ببینید بزرگان کسب و کار اینترنتی چگونه می اندیشند.