kelid2

برنامه کلید: گفتگو با مایکل لی اندر استاد مارکتینگ و بازاریابی (بخش دوم)

دنیای باز از یه ذهن باز و روشن، شروع میشه…

گفتگو با مایکل لی اندر استاد برتر مارکتینگ و بازاریابی در برنامه کلید

(بخش دوم)

به همراه یکی از تاثیرگذارترین کلیپ های دنیا: DNA JOURNEY

 


بخش قبلی: گفتگو با مایکل لی اندر استاد مارکتینگ و بازاریابی (بخش اول)


 

گفتگو با مایکل لی اندر استاد مارکتینگ و بازاریابی (بخش دوم):