shanbeh33

جوجه کشی با تفکر استارتاپی!


در سی و سومین شماره از هفته نامه استارتاپی شنبه، خبرنگار شنبه سراغ احسان مصلحی و علی گرداد رفته که چطور تفکر و دانش استارت آپی خودشان را به سمت تولید برده اند و جوجه کشی آنلاین راه انداخته اند و دستگاه هایشان از طریق یک اپلکیشن کنترل می شود.

 


در سرمقاله این شماره اکبر هاشمی سردبیر هفته نامه شنبه به موضوع کنفرانس “ای بریج ” پرداخته و از فعالان اکو سیستم استارتاپی ایران خواسته است در همایش هایی که بخشی از حاکمیت را حساس و حضور در آن امنیت اکوسیستم را به مخاطره می اندازد خوداری کنند.

 


در صفحه بند استوری داستان برند چای”گلستان” را که چگونه توانست از دل یک شکست بیرون بیاید را می خوانیم.


در صفحه فین تک گزارش اختصاصی شنبه از جیتکس ۲۰۱۶ و نکاتی که به درد استارت آپ ها میخورد را با هم مطالعه می کنیم .


در این شماره در صفحه آغاز راه با استارت آپ “کی کجاست ” آشنا می شویم که چه خدماتی را ارائه میدهد و با استارت آپ “پلوتو” و چگونگی ساختن یک فروشگاه آنلاین را یاد می گیریم.


در صفحه تیم ورک با یک نظرسنجی جالب که موقعیت و اعتبار شرکت های معتبر در ژاپن را چگونه به رخ میکشد رو به رو میشویم. که از زنان پرسیده شده است دوست دارید مردتان در کدام کمپانی کار کند؟


در صفحه تلخ و شیرین تجربه ها و ناکامی های یک رمان نویس کانادایی و همچنین تجربه های شکست مصطفی امیری بنیانگذار زرین پال استفاده را با هم مرور می کنیم.


در صفحه برند و تبلیغات با راهکار و کمپین هایی که دیزنی لند ها را در ردیف محبوب ترین سرگرمی های جهان قرار میدهد آشنا می شویم.


در صفحه کارگاه دستوراتی را می خوانیم که چگونه یک مدیر مدرن استارت آپی باشیم.

 

هفته نامه شنبه
هفته نامه شنبه