mahdi

مهدی جبرائیلی دبیر کل جامعه مدیران و کارآفرینان حرفه اى اتحادیه اروپا و آسیا

دکتر مهدی جبرائیلی دبیر کل جامعه مدیران و کارآفرینان حرفه اى اتحادیه اروپا و آسیا
مدیر عامل و رئیس هیات مدیره هولدینگ بین المللى گلدن لاین

 

او می گوید: همیشه فکر می کنم مهم این نیست چند بار به زمین می افتید؛  مهم این است که با چه فاصله زمانی دوباره میایستید، به راه ادامه میدهید، چگونه بلند شوید و ادامه می دهید.

 

او متعقد است  نباید در انتظار یک اتفاق بزرگ فرصت ها را از دست بدهید یا بخواهید از یک دفتر مجلل و بسیار شیک کار خود را شروع کنید. کسانی که می خواهند کاری برای خود شروع کنند حتی با یک تلفن همراه هم می توانند کسب و کار راه اندازی کنند و بعدًا به دفتر مجلل و شیک برسند!

 

ویدیویی کوتاه از صحبت های دکتر مهدی جبرائیلی: