IMG_20160911_004211

هفته نامه شنبه با تیتر رویای یک میلیارد دلاری!

بیست و هفتمین شماره هفته نامه شنبه با رویای یک میلیارد دلاری استارت آپ تسکولو منتشر شد.

فرهاد هدایتی فرد و کاظم کشاورز از ایجاد ۴٠ هزار پروژه در تسکلو و ٣٠ هزار مشتری می گویند.

مشهد شهری که می شناختیم عنوان سرمقاله اکبر هاشمی سردبیر شنبه است که از سفر به مشهد و اکو سیستم این استان می گوید.

آیت حسینی به این سوال پاسخ می دهد که ویژگی های یک ایده خوب چیست.

مطالب این شماره شنبه برایتان حتما جذاب و پر از مطالب اموزشی است.

 

هفته نامه شنبه اولین هفته نامه چاپی برای استارت‌آپ ها و کسب و کارهای اینترنتی است.