shanbe28

هفته نامه شنبه با تیتر معلمی که سلطان سس شد!

هفته نامه شنبه در شماره ۲۸، داستان مردی را روایت می کند که پدر صنایع غذایی ایران است و مهرام را که ما با سس خرسی اش می شناسیم.

شاهرخ ظهیری، ۸۶ ساله و پدر صنایع غذایی ایران، از یک عمر کارآفرینی و ساختن می گوید؛ اینکه چگونه در یک شکست سنگین، یک شبه مهرام ۳۰۰ میلیاردی را از دست داد.

اگر می خواهید داستان شکست یک کار افرین موفق را بخوانید بیست و هشتمین شماره هفته نامه شنبه را حتما ورق بزنید.