کارآفرینان

هفته نامه شنبه با نسل آینده کارآفرینان

سی و پنجمین شماره هفته نامه شنبه با تیتر ” نسل آینده کارآفرینان” منتشر شد.

 

این هفته پنج‌ بنیانگذار و مدیرعامل استارت‌آپی جوان زیر ۲۵ سال گرد هم آمدند تا از دغدغه‌ها و کسب و کارشان بگویند و ما را با ویژگی‌های کارآفرینان بزرگ آینده آشنا کنند.

 

همچنین به برند همیشه مدعی صنایع غذایی ایران “یک و یک” پرداخته می شود.

 

اکبر هاشمی در سرمقاله این شماره از “آرامش در حضور دیگران” نوشته است.

 

گفتگو با بنیانگذار “منو آزاد” که می خواهد زودفود اصفهان باشد!

 

و مطالب متنوع و آموزشی دیگر که می توانید در سی و پنجمین هفته نامه شنبه ورق بزنید.